Gazyağı lambaları

"gaz" veya "petrol" adı da verilen sıvı yakıt

Kimyasal açıdan bir hidrokarbon karışımı olan  ve "yağ" tanımına uymayan gazyağı, nedense eski çağlardan beri bu ismi taşır.
Eski zamanlarda ilkel lambalar bitkisel veya hayvansal yağla işlerdi. Çok ender olarak ve bazı bölgelerde ham petrolün aydınlatmada veya ilaç olarak kullanıldığı vakidir. 19uncu yüzyılın ortalarında dünyanın değişik yerlerinde (ABD, Polonya) ham petrol bulunan yerlerde değişik bilim adamları, ham petrolü rafine etmek yoluyla yeni makine yağları üretme çabasındaydı. Onların arasında birkaçı, elde edilebilecek sıvıların aydınlatmaya da elverişli doluğunu anlayınca hem daha rafine (kokusuz) yakıtlar elde etmeye başladı, hem de bu yakıtların kullanılabileceği, eski yağ lambalarından daha basit kurumlu ve kullanışlı lambalar tasarladı.

ABD'nde ilk olarak boru fitilli ve çok pahalı lambalar piyasaya çıktı ve rağbet görmeyince yerine yassı fitilli, yassı alevli lambalar pazarlandı ve tutuldu da (1855-1860). İlk başlarda Viyana (Avusturya)'da da yassı alevli bek'ler yapıldı, fakat piyasaya Amerika'dan ithal edilmiş kopyaları hakim oldu. Nihayet 1863'ten itibaren Avrupalı lamba fabrikaları bu kıtadaki piyasayı ellerine alabildiler. Almanya, Avusturya, B. Britanya, Belçika ve Fransa'da büyük fabrikalar kuruldu ve herkes yaratıcılıkta birbiriyle yarışmaya başladı.

Rengarenk...

Sömürgelere sahip olan, ya da (Osmanlı İmparatorluğu gibi ülkelerde) imtiyaz veya kapitülasyonları olan ülkeler, kendi iç pazarlarına ilaveten hazır pazar buldular ve inanılmaz hacimlere ulaştılar. Almanya'nın Berlin ve Ruhr bölgelerinde, Belçika'nın Liege şehri yakınlarında, İngiltere'nin Birmingham çevrelerinde çok sayıda fabrika, birbiriyle amansız bir rekabet içindeydi. Buna rağmen, siparişlerin bol olduğu zamanlarda talebe yetişemeyen fabrikalar, rakip firmaları taşeron olarak kullanıp bir an önce müşteriyi tatmin etme çabasında bulundular. Bu yüzden, bazı ürünlerin hangi tezgahtan, hangi fabrikadan çıktığını belirlemek zor olabilir...

Aşağıda Türkiye'de en çok rastlanan bek'leri ve Türkiye dışında bulabileceğiniz modelleri isim ve doğru şişeleriyle sizlere tanıtmak istiyoruz. Bihassa fitil ve lamba şişesiyle bek'ler arasındaki uyum, lambanın iş görmesi ve koku ve is yapmadan çalışması bakımından önemlidir. 
 

Bir gazyağı lambası bek'i, belirli bir sayıda parçalardan bileşir. Bek'in modeline göre bu sayı, 20'yi aşabilir. Hammadde genellikle iyi kaliteli mallarda pirinç, ikinci sınıf mallarda çelik levha hatta demir sac da olabilir. Bazı lambalar, nikelajlı veya kromajlı bek'ler gerektirir. Torna, sıvama, lehim ve kaynak gibi işlemlere tabi tutulan maden levha veya çubuklar, montajdan sonra parlatılır ve fitil de eklendiktan sonra satışa gönderilir.

Yandaki resimde Rotterdam şehrindeki Den Haan firmasında yapılan "Idealbrenner" bek'inin parçalarını tek tek ve bitmiş ürünü görüyoruz.

Idealbrenner, Den Haan, Rotterdam, NL

Avrupa'da günümüzde iki tane bek imalatçısı bulunuyor. Yukarıda adı geçen Den Haan dışında Fransa'da ikinci bir fabrika daha vardır. Piyasada görülebilecek diğer ürünler genellikle Asya ülkelerinden ithal edilir. Komple lamba üreten diğer fırmaları Bağlantılar sayfamızda bulabilirsiniz.

Bek'lerin numaralama sistemi

1850'lere doğru ufak atölyelerde tek tek lamba yapımı yavaş yavaş tarihe karışmıştı. Standartlaşma ile lambaların bek'leri de belirli bir numaralama sistemine göre sınıflandırıldı. Elde edilen ışık fitilin taşıdığı yakıta orantılı olduğundan, doğal olarak fitilin genişiği ölçü tabanı olarak kullanıldı. Oluk (boru) fitilleri yassılaştırdıktan sonra, veya yassı fitili ikiye katladıktan sonra genişliği ölçüldü. Bu ölçü alınırken birim olarak "ligne" kullanıldı. Bu, Paris'te kullanılan pus'un on ikide biri (bir pus, yani parmak, Paris'te 27 mm idi). Böylece bir ligne 2,25 mm eder. 10 numara bir Kosmos bek'inin ikiye katlanmış fitilinin genişliği 45 mm etmeli. Ucundaki kıvrık kısmın kalınlığını da eklesek bugünkü 49 mm'lik ölçüye varmış oluruz.

Seneler boyunca her lamba fabrikası kendi başına fitilleri değişik şekilde numaraladı, yani bu verdiğimiz hesabın bugün bir geçerliliği kalmamıştır. Sadece "ligne" hesabının tarihi bir açıklaması olarak kabul etmemiz gerekir.

Yassı fitilli yassı alevli bek'ler.

Jones-burner, USA, 1855-1860

Lomax-lamp, USA

Lempereur & Bernard

 Bombe şişeler

Piyasada ilk olarak başarılı olan lambalarda yassı alev veren yassı fitilli bek'ler oldu. 1850'lerin ortasında ABD'nde piyasaya çıktı. Günümüzde bilhassa ABD'de, Doğu Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de de yaygındır. 3, 5, 8, 11 gibi numaraları bulunur.
Duplex Duplex

Duplex oval şişeDuplex kuşbakışı

1860'ların ortasında Birmingham'lı James Hinks tarafından icadedilen Duplex bek'i birbirine paralel iki yassı fitille çalışır. Doğru şişesinin şişik yerindeki kesiti ovaldir. İngiliz ve Avusturya firmalarında çok rağbetteydi.İki fitilin herbirinin ayarı ayrı bir anahtarla yapılır. Bazen bu anahtarla iki ayrı eksende (en sağdaki örnek), bazı ürünlerde aynı eksende, yani koaksiyal konumludur (diğer resimler).

Duplex bek'lerinde genellikle fitil ayarına yarayan anahtarlar dışında başka anahtar ve lövyeler de bulunur. Bunlarden biri lamba yakılırken kolaylık olması için galerinin üst kısmını kaldırmaya yarayan bir lövyedir (soldaki resim). Diğeri de lambayı, fitillerin ayarını bozmadan, şişesine üflemeden söndürmeye yarayan söndürücü kapakların kumanda lövyesidir (soldan ikinci resim). Bu örnekte de ufak armudi biçimde bir ağırlık görünüyor. Bunun amacı, lamba kazara devrildiğinde otomatik olarak söndürmeye yararmış. Denemedim.

Kıvrık yassı fitilli oluk alevli bek'ler.

Kosmos bek'i, Reform tipi şişesiyleKosmos bek'i, standard boğumlu şişeyle Standard Kosmos şişesi Kosmos bek'inde Matador şişesi: hata!!!

En olağan şişe hatalarından biri, Kosmos bek'ine bombe veya top şeklinde şişik cam şişe kullanılmasıdır. Haliyle, hava akımlari gerektiği gibi yönlenmediğinden lamba koku ve is yapar ve gereken randımanı vermez.

Günümüzde bilhassa Avrupa'da çok yaygın olan Kosmos bek'ini 1865 yılında Berlin'li ortaklar Wild ve Wessel icadetti. Oluk fitilli lambalarda merkezi hava akımını aleve getiren bir boru, hazneyi lambanın en altından bek'e kadar getirirdi. Kosmos bek'inde ise merkezi hava akımı, bek'in yanından içeri girer, böylece bek, ayrıca standard dişerle donandığı için bir hazneden diğerine nakledilebilir. Piyasaya standard ürün çıkarmak böylece çok kolaylaşmıştır. 4-6-8-10-12-14-16 ve 18 numaralıları vardır. Doğru şişesi boğumludur.

Deflektör disk'li bek'ler.

Sonnenbrenner, Dıtmar, ViyanaSonnenbrenner, Dıtmar, ViyanaBasamaklı Sonnenbrenner şişesi

Yuvarlak (oluk) alevli bek'lerin alevine daha fazla hacim kazandırmak için kullanılan ufak düğmeye Avrupa dillerinde değişik isimler verilmiştir. Burada deflektör disk'i terimini kullanacağız. İşlevi, aleve daha yayık, çanak gibi bir şekil vermektir. Bu disk'in boyuna ve fitilden olan yüksekliğine göre bek'in şişesi de değişir.

Solda resmi görülen Sonnenbrenner, Viyana'daki Ditmar firmasının bir ürünü, Türkiye'de eski lambalarda bulunabilir. Şişesi basamaklıdır. Başka bir özelliği de iki fitille çalışması: hazneden bek'in içine kadar bir taşıma fitili vardır. Üst kısımda ise bu ilk fitilden yakıtı "devralan" bir yanma fitili bulunur, ve yalnız bu fitilin tükenmesi ve değiştirilmesi söz konusu olur. 1880'lerde tescillendi.

15 ve 18 numaralı boyları bilinir.

Batı Avrupa'da nispeten yaygın olan Matador bek'i de disk'li bir bek'tir, fakat daha eski bek'lere göre farkı, disk'in, bir çubuğun ucunda değl de yüksüğe benzer delikli bir borunun ucunda bulunmasıdır. Bu delikli bor, ayrıca merkezi hava akımının daha düzenli bir şekilde aleve gelmesini sağlar.

Matador bek'i, 1895 yılında Berlin'de Ehrich & Graetz firması tarafından tescil edildi. Fitilin ayarı, mekanizmanın içindeki dişli bir çubuk sayesinde daha düzgün olarak gerçekleşir.

Matador bek'lerinde de, Duplex bek'lerinde olduğu gibi ilginç lövyeler bulunur ve yukarıda açıkladığımız işlevleri vardır: lambayı yakarken ve söndürürken işi kolaylaştırırlar.

MatadorMatador şişesi

Minik lambalarda kullanılan bek'ler.

Minikler...

Türkiye'de "şinanay" veya "idare lambası" adı verilen lambalarda kullanılan bek'ler: Sparbrenner, Perkeo, Sternbrenner, ve Paragonbrenner gibi isimlerle bilinirler. Sparbrenner yassı fitil, diğerleri yuvarlak kaytan fitil kullanır. Genellikle bu ufak lambalar koku yapar...

Sparbrenner

Değişik gazyağı lambaları.

Akkor gömlekli gazyağı lambalarının şişesiKronos bek'i, Hugo Schneider, Leipzig, 1911

Sonnenlampe, Kaestner & Toebelmann, Erfurt Hitchcock
Akkor gömlekli gazyağı lambaları 1895'ten sonra havagazı bek'lerinden esinlenerek piyasaya çıkarıldı.

Şişenin çok uzun boylu olması ve galerideki deliklerin  bolluğu sayesinde aleve yeterince oksijen gelir ve mavi alev oluşur. Bunsen bek'lerinde de gördüğümüz bu alevin etrafında kullanılan akkor gömleği de elde edilen ısıyı ışığa dönüştürür.

Akkor gömlekli gazyağı lambalarının en başarılısı Aladdin markası oldu. Günümüzde hala piyasadaki yerini korur. 1909'dan itibaren. "Sonnenlampe"
Kaestner & Toebelmann, Erfurt (Almanya)

Merkezi hava akımı, lambanın dibinden özel bir boru sayesinde aleve kadar ulaşır. 30 numaradan itibaren daha büyükleri de yapılan bu lambalar büyük hacimli mekanlarda (eğlence yerlerinden ibatdethanelere kadar) kullanılır.

Şişesiz Hitchcock lambası. Alevi doyuracak hava akımı, lambanın alt kısmındaki ufak bir vantilatör sayesinde aleve kadar ulaştırılır. Resimde görülen cam çanak, alevi dış hava akımlarından korur. Duvar lambası olarak gördüğünüz bu örneğin ayaklı masa üstü modelleri daha yaygındır.

Karbüratörlü gazyağı buharı lambaları.

Standard

Brama "Radium-Lampe"

Gazyağını bir karbüratör sayesinde buharlaştıran ve bu buharla, havagazı bek'lerine benzer bir bek'te kullanan lambalar. En solda "Standard-Light".
Solda  bir pompayla hazensinde hava basıncı yaratılan askılı bir lamba. Berlin'de Martin Brandt & C° firması tarafından "Radium-Lampe" adıyla üretilmiş.

Günümüzde ve bilhassa Türkiye'de çok yaygın olan "Lükslü lambalar", aynı şekilde içindeki pompayla basınç elde edilerek çalıştırılır. Değişik ülkelerde sayısız markalarla piyasaya çıkarılan bu lambalar hem gemilerde, hem çarşı-pazarda büyük rağbet görür. En ünlü marka, vaktiyle Berlin'de bulunan Ehrich & Graetz fırmasının Petromax'ıdır ve günümüzde Uzakdoğu'da üretimi devam eder.

Geniol

Türkiye'de en yaygın gazyağı bek tipleri ve
uyumlu fitil ve şişe bilgileri.

Bek ve şişelerin çoğunu resimleriyle yukarıdaki tabloda görebilirsiniz. Aşağıda şişe ve fitil boyutlarını milimetre olarak veriyoruz....

Daha ender modellere Fransızca, Almanca ve İngilizce sayfalarımızda ulaşabilirsiniz.

Yassı alevli bek'lerin şişeleri, bir fabrikadan diğerine değişik şekilde numaralanır ve aynı numarayla değişik boyutlar kasdedilir. Şişeleri alırken bek'lere denemek yararlı olur.

 Bek tipi  numarası Şişenin çapı Şişenin boyu Şişenin şekli Fitil genişliği
Kosmos  kıvrık yassı fitil   8 36 235 Boğumlu

43
Kosmos  kıvrık yassı fitil 10 39 245 Boğumlu 49
Kosmos  kıvrık yassı fitil 12 44 260 Boğumlu 56
Kosmos  kıvrık yassı fitil 14 53 265 Boğumlu 64
Kosmos  kıvrık yassı fitil 16 59 280  Boğumlu 83
Matador disk'li 15 53 260 Top şeklinde şişkin

75
Matador disk'li 20 64 266 Top şeklinde şişkin 87
Duplex çift fitil 12 65 260 Yassı bombe (oval)

27 (2 fitil)
Ditmar Sonnenbrenner 15 53   Basamaklı

özel taşıma fitili + oluk (boru) yanma fitili
Ditmar Sonnenbrenner 18 62   Basamaklı
Akkor   53 330 Silindir

kıvrık yassı fitil + akkor gömleği

Minik "şınanay" 1''' 19   Boğumlu

5
Yassı alev 3''' 34   Bombe "Viyana tipi"

9
Yassı alev 5''' 37   Bombe "Viyana tipi" 12
Yassı alev 8''' 42   Bombe "Viyana tipi" 15
Yassı alev 11''' 51   Bombe "Viyana tipi" 21,5
"Sternbrenner""   31 115 Kosmos tipi boğumlu

5 mm kaytan fitil

Lambaları kim yapardı?

Eski gazyağı lambalarının çoğunun ayar düğmesinde, bek'i yapan firmanın simgesi bulunur. Bu simge bazen bizi şaşırtabilir: ya bir toptancının adını, ya da satılacağı ülkenin dilinde bir ibare taşır ve bizi yanlış bir yola sürükler. Bu konulara dikkat ederek yapacağınız araştırmalarda size yardımcı olabilecek bir sayfamız, sitemizin İnglizce sayfasında mevcuttur: LOGOS. Daha çok sayıda simgeyi Werner Pempel'in DSR sayfasında bulabilirsiniz.

Bek'i yapan firmanın adını bulmak, lambanın tümünü yapan firmayı bulduğumuz anlamına gelmez: bek'ler, şişe, fitil, fanus, seramik gövde ve sair parçalar gibi genellikle taşeron firmalar tarafından yapılırdı!

Bu sitede bizi ilgilendiren lambaların çoğu, topu topu altı ülkede üretilmiştir: Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa, B. Britanya ve ABD.

[Türkçe anasayfa]
[Lambaları tanıyalım]
[Havagazı lambaları]
[Bitkisel yağ lambaları]
[Benzin ve ispirto lambaları]
[Sözlük]

[Bağlantılar]